Bestemmelser

  • Under ferdsel med båt utleid fra Nærøy Fjellstyre er det påbudt med bruk av redningsvest.
  • For kjøp av jaktkort må jegeravgift være betalt før henting av kort hos oppsynsmann, og forevises der.
  • Fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal være rengjort/desinfisert i hht de bestemmelser som gjelder for vassdraget.
LOV 1975-06-06 nr 31: Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova).

Fjellova.pdf

 

Comments are closed.